top of page

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene gjelder for kjøp av semesterkurs ved Believe dansestudio. 

1. For å kjøpe dansekurs på Believe dansestudio må du være over 18 år. Hvis du er under 18 år, skal foresatte eller foreldre gjøre det for deg. Påmeldingen er bindende og gjelder for opplyste periode. Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre. 

2. Refusjon/delvis refusjon av deltakeravgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved snakk om langvarig sykdom (minimum 4 uker) eller skade. Ved kortere fravær grunnet sykdom eller reiser beregnes ikke fradrag i avgiften. 

 

3. Faktura sendes ut per e-post etter registrert påmelding. Betaling av dansekurs skal skje forskuddsvis. Dersom faktura ikke betales innen forfall vil det sendes ut purring og eleven kan risikere å miste plassen sin hos Believe dersom kursavgiften ikke betales fortløpende. Forfalte faktura kan bli overført til et eksternt inkassofirma som tar saken videre.

4. Believe dansestudio har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening, eventer eller forestillinger. Det samme gjelder ved tap av eiendeler. 

 

5. Believe dansestudio tar forbehold om endringer i timeplanen og kan avlyse kurs ved for få påmeldte elever (minimum 8 elever). Full/delvis refusjon vil i så fall tilbys.  

6. Dersom undervisning må avlyses ved feks sykdom hos pedagogen vil det forsøkes å skaffe vikar. Dersom dette ikke lar seg gjøre og klasse må avlyses, vil timen bli forsøkt tatt igjen ved en senere anledning.

7. Det vil bli tatt bilder både i undervisningen og på forestillinger. Vennligst gi oss beskjed dersom du ikke ønsker at vi legger ut bilder av ditt barn på hjemmesida eller facebook/instagram. 

Force majeure
Hvis Believe Dansestudio  blir forhindret fra å utføre sitt arbeid som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Believe Dansestudio fritatt for alt ansvar. (med unntak av egne korona-betingelser)

bottom of page